top of page

C O N T A C T

03722 서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 323동(과학원) S305호

Room S305, Building 323, Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722

* TEL. 02-2123-7584(Lab) / 02-2123-2699(Office)

* E-MAIL. kohw@yonsei.ac.kr

지하철 이용 시(2호선 신촌역)

- 2호선 신촌역에서 내려서 연세대학교 방면으로 15분 정도 오시면 됩니다.

버스 이용 시(연세대학교 앞 정류장)

- 파랑버스(간선): 163, 170, 171, 172, 270, 272, 370, 470, 601, 606, 700, 750, 751

- 초록버스(지선): 서대문03, 서대문04, 서대문05, 6711, 6712, 6714, 7014, 7015, 7017, 7020, 7613, 7712, 7720, 7725, 7726, 7727, 7728

- 빨강버스(광역): 9600, 9601, 9602, 9702, 9704, 9706, 9708, 9713

bottom of page